Dieta planetarna

Dieta

Dieta planetarna została opracowana przez Komisję EAT-Lancet w ramach raportu opublikowanego w The Lancet. Celem raportu i opisanej w nim diety jest promowanie zaleceń żywieniowych, które mają trzy następujące cele:

wyżywienie globalnej populacji, która według prognoz w 2050 osiągnie 10 miliardów ludzi, znaczne zmniejszenie ogólnoświatowej liczby zgonów spowodowanych niewłaściwą dietą, osiągnięcie zrównoważonego wpływu na środowisko podczas produkcji żywności.

W ocenie Komisji EAT-Lancet produkcja żywności jest obecnie jednym z najbardziej istotnych czynników mających wpływ na równowagę środowiska przyrodniczego. Zarazem Komisja wskazuje, że żywność jest największym czynnikiem optymalizacji zdrowia ludzkiego i zachowania równowagi środowiska przyrodniczego na Ziemi. Obecny model produkcji żywności zagraża jednak zarówno ludziom, jak i planecie.

Na podstawie przeprowadzonych analiz Komisja EAT-Lancet doszła do wniosku, że pilnie potrzebna jest zasadnicza transformacja światowego systemu żywnościowego.

Zrównoważony sposób żywienia mógłby wyeliminować problem nadwagi i otyłości ograniczając nadmierną konsumpcję w zamożnych krajach a jednocześnie głodu poprzez wzrost dostępu do niektórych grup produktów na obszarach, w których są one deficytowe. Komisja oszacowała, że zmiana niezdrowej diety na dietę planetarną może zapobiec nawet 11 milionom zgonów osób dorosłych rocznie.

Globalne spożycie owoców, warzyw, orzechów i roślin strączkowych będzie musiało ulec podwojeniu, a konsumpcja żywności takiej jak czerwone mięso i cukier będzie musiała zostać zmniejszona o ponad połowę. Dieta bogata w żywność pochodzenia roślinnego i mniejszą ilość produktów pochodzenia zwierzęcego zapewnia zarówno korzyści zdrowotne, jak i środowiskowe.

Dieta
Dieta

Dieta, to sposób odżywiania. Termin dieta, stosowany w nauce o żywieniu człowieka ma różne znaczenia. Ogólnie wyróżnia się 4 rodzaje diet: dieta zwyczajowa (naturalna) – powszechny w danej społeczności sposób odżywiania się. W medycynie dietę tego rodzaju nazywa się dietą podstawową. dieta alternatywna – przyjęty w sposób świadomy sposób odżywiania …

Dieta
Dietetyka

Dietetyka, to nauka medyczna o żywieniu człowieka zajmująca się: zasadami żywienia człowieka zdrowego zasadami żywienia człowieka chorego oceny stanu odżywienia oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia zapobiegania chorobom zależnym od żywienia kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania biochemicznymi podstawami żywienia prowadzenia edukacji żywieniowej psychologią żywienia technologiami gastronomicznymi. Dietetyka …

Dieta
Diety alternatywne

Pewną popularnością cieszą się alternatywne diety niskowęglowodanowe, zalecające większe spożycie tłuszczów i białek. W Polsce jest to tzw. dieta Kwaśniewskiego (zwana żywieniem optymalnym), w innych krajach popularna jest podobna dieta Atkinsa. Diety te stoją jednak w ostrej sprzeczności z powszechnie akceptowanymi przez większość ośrodków naukowych zajmujących się kwestiami zdrowego odżywiania, …