Miody Puszczy Barlineckiej

Miody

Miody Puszczy Barlineckiej to regionalny produkt pszczelarski, charakterystyczny dla gminy Barlinek (powiat myśliborski). 5 września 2013 wpisany na polską listę produktów tradycyjnych (zgłaszającymi byli Maria i Jan Kołosowscy).

Miody Puszczy Barlineckiej produkowane są przez pszczelarzy z Barlinka oraz okolic tego miasta. Nektar oraz pyłek pozyskiwane są m.in. z terenów Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. W maju 1946 do Barlinka przybyli polscy osadnicy, przywożąc ze sobą pnie pszczele. Pod koniec lat 40. XX w. zawiązała się w Barlinku sekcja pszczelarska, która w 1952 przekształciła się w koło. W latach 80. XX wieku liczba pni i pasiek miała cały czas stały poziom. Wydajność wynosiła 8 kg miodu z jednego pnia. W maju 2013 barlineckie koło pszczelarzy liczyło 42 członków – posiadaczy 1670 pszczelich rodzin. Od jednej rodziny pszczelej uzyskiwano średnio 18-19 kg miodu.

Jako Miody Puszczy Barlineckiej wytwarzane mogą być miody: wielokwiatowy, lipowy, klonowy, rzepakowy, akacjowy, leśny i faceliowy – najczęściej kremowane, czasem płynne. Zaszczepia się patokę (płynny miód) odrobiną krupca, czyli miodu skrystalizowanego. Po wymieszaniu uzyskuje się miód o konsystencji masła.

Miody
Miody wałeckie

Miody wałeckie to regionalny produkt pszczelarski, charakterystyczny dla powiatu wałeckiego. 22 lutego 2013 wpisany na polską listę produktów tradycyjnych (zgłaszającym był Walenty Pawłowski z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Wałczu). Tradycje pszczelarskie okolic Wałcza sięgają czasów międzywojennych. Lokalne gospodarstwa posiadały ule, które częstokroć miały nieszablonowe formy, zwłaszcza miniaturowych domków lub bałwanów. …

Miody
Miody przelewickie

Miody przelewickie to regionalny produkt pszczelarski, charakterystyczny dla gminy Przelewice (powiat pyrzycki). 6 marca 2012 wpisany na polską listę produktów tradycyjnych (zgłaszającymi byli Ewa i Olgierd Kustosz). Miody przelewickie wytwarzane są od drugiej połowy lat 40. XX wieku – w 1946 w Kłodzinie osiadła wielkopolska rodzina, która przywiozła sześć rodzin …

Miody
Miody z Lasu Świętej Marii

Miody z Lasu Świętej Marii to regionalny produkt pszczelarski, charakterystyczny dla gminy Bierzwnik (powiat choszczeński). 29 lipca 2013 wpisany na polską listę produktów tradycyjnych (zgłaszającym był Janusz Matyjasik). Wytwarzanie lokalnych miodów w Bierzwniku ma ponad 700-letnią tradycję, związaną z tamtejszym opactwem cysterskim. Nazwa jest związana z terytorium opactwa, które zwano, …