Nastawiacz kości

Techniki manualne

Nastawiacz kości, kostopraw to osoba potrafiąca nastawić (wprawić) wszelkiego rodzaju zwichnięcia lub podwichnięcia stawów, kości oraz mięśni (także ścięgien i więzadeł). Po raz pierwszy to hasło zostało zdefiniowane w wersji pisemnej w połowie wieku XIX w znanym rosyjskim Słowniku Dala.

Kostoprawem może być osoba po studiach medycznych, ale może też nie posiadać wykształcenia medycznego lecz posiadać wiedzę o budowie anatomicznej, fizjologii oraz patologii organizmu człowieka, zdobytą poprzez samouctwo (samokształcenie) bądź w wyniku nauki przez osoby doświadczone (członkowie rodziny lub obce), sukcesywnie zajmujące się kostoprawstwem od wielu lat. Oprócz nastawiania kości kostoprawi także zajmują się „układaniem” czy nastawieniem organów jamy brzusznej oraz miednicy.

Kostopraw zazwyczaj zaczyna nastawienie od rozluźnienia i ogrzania tkanki mięśniowej przez masaż rozgrzewający lub inną metodą, powodującą przyspieszenie krążenia peryferyjnego. Kostoprawów cechuje świetna znajomość ciała człowieka, wysoka wrażliwość kinestetyczna dłoni oraz duża empatia.

Wiedza i umiejętności kostoprawstwa nierzadko są przekazywane z pokolenia na pokolenie w kręgu rodzinnym. Takie rodziny nazywane są Rodziną Kostoprawów, a ich techniki – Rodzinna Szkołą Kostoprawstwa. Dość rozpowszechniona w środowisku kostoprawów jest także wiedza o ziołolecznictwie, homeopatii i starożytnych metodach leczenia.

Dziś znalezienie dobrego, doświadczonego kostoprawa jest bardzo trudne, gdyż nie istnieją profesjonalne szkoły kostoprawskie ani fakultety na studiach wyższych. Najbliższe tego zawodu są studia terapii manualnej lub fizjoterapii oraz specjalizacje: osteopatia i wertebrologia.

Techniki manualne
Fizjoterapia

Fizjoterapia to usługi świadczone przez fizjoterapeutów osobom i populacjom w celu rozwijania, utrzymywania i przywracania ich maksymalnej sprawności oraz poprawy funkcjonowania przez całe życie. Usługi te są świadczone w sytuacjach, w których ruch i funkcja są zagrożone przez proces starzenia się, urazy, ból, choroby, zaburzenia, warunki lub czynniki środowiskowe, i …

Techniki manualne
Łańcuchy mięśniowe GDS

Metoda łańcuchów mięśniowych i stawowych (GDS) to metoda fizjoterapeutyczna opracowana przez Godelieve Denys-Struyf. Metoda łączy funkcjonowanie ciała z psychiką człowieka. Zgodnie z jej założeniami, poszczególne części ciała są zależne od siebie, a wzajemne powiązania między nimi tworzone są przez mięśnie. Mięśnie utożsamiane są tu także z „narzędziami wyrazu psychiczno-cielesnego” mającego …

Techniki manualne
Masaż

Masaż to zespół ruchów wywierających ucisk na tkanki i polega on na wykorzystaniu przez masażystę określonych ruchów w określonym tempie i z odpowiednią siłą zgodnie z przebiegiem mięśni, tkanek, naczyń krwionośnych i limfatycznych, od ich obwodu do serca. Masaż powinien być wykonywany rytmicznie, bez rozciągania skóry nieuzbrojoną ręką. Masaż może …