Regulamin

Wpisy do katalogu naturopatatotu.pl są całkowicie bezpłatne. !!! W przyszłości będzie można wyróżnić wizytówkę. Będzie informacja o takiej możliwości.

 

Celem serwisu jest promocja firm, osób zajmujących się medycyną naturalną itp. Każdy ma prawo do edycji wizytówki, wniesienia poprawek lub całkowitego usunięcia jej z serwisu naturopatatotu.pl

W razie jakichkolwiek problemów proszę pisać na adres: admin@naturopatatotu.pl

 

Katalog Firm Medycyny Naturalnej - naturopatatotu.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis naturopatatotu.pl służy do zamieszczania wizytówek firm nie łamiących polskiego prawa
2. Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym i firmom z regionu, którego dotyczy katalog firm, bezpłatne publikowanie, oraz bezpłatne przeglądanie ofert drobnych za pomocą sieci Internet.
3. Zamieszczenie przez użytkownika w serwisie oferty, jest równoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Do umieszczania ofert w serwisie uprawnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

II. ZASADY ZAMIESZCZANIA OFERT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

1. Aby opublikować ofertę na łamach serwisu należy posiadać działającą skrzynkę e-mail, której poprawny adres należy podać.
2. Zamieszczenie podstawowej wizytówki jest bezpłatne. Można dodatkowo wykupić opcje takie jak: wyświetlanie ogłoszenia na stronie głównej i w menu, promowanie wizytówki w kategorii, wyróżnienie firmy na liście poprzez pogrubienie, oraz możliwość dodania większej ilości zdjęć i plików do ogłoszenia.
3. Opcje dodatkowe podlegają opłacie w wysokości określonej w Cenniku Usług ustalonym przez Serwis.
4. Ceny dostępne są na podstronie cennik, oraz po dodaniu ogłoszenia.
5. Opłaty za opcje dodatkowe dokonuje się poprzez wpłatę środków bezpośrednio na konto właściciela serwisu ogłoszeniowego naturopatatotu.pl
6. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami.
7. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszeń, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, ani ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji.
8. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.
9. Serwis naturopatatotu.pl nie odpowiada za treść zamieszczanych ofert, ani za wiarygodność danych zamieszczanych przez użytkowników.
10. Wszelkie treści i materiały użytkownik publikuje na własną odpowiedzialność i jednocześnie wyraża zgodę na publiczne ich udostępnienie.
11. Odpowiedzialność za treść oferty i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia.
12. Zabrania się dodawania ofert zawierających treści obraźliwe, pomawiające, czy też szkalujące wizerunek osób trzecich.
13. Treść oferty należy wpisać w odpowiednie pola formularza. Pola oznaczone * (gwiazdka) należy wypełnić obowiązkowo. Wypełnienie pozostałych jest dobrowolne.
13a.Każdą wizytówka może być dodana do jednej kategorii lub podkategorii.
13b.W tytule oferty zabrania się wstawiania dopisków typu: TANIO!, SUPER CENA!, OKAZJA! Etc.
13c.W tytule zabrania się wstawiania wykrzykników.
13d.Używanie CAPS LOCK (wielkich liter) w tytule, oraz w treści oferty - jest zabronione. Wyjątkiem są tu nazwy własne.
13e.Wstawianie treści oferty w całości większą czcionką jest zabronione.
13f. Wstawianie samych linków/ odnośników do innych stron jest zabronione/
13g.Wstawianie w treści oferty wielokrotnych powtórzeń wykrzykników jest zabronione.
13h.Maksymalna długość tytułu to: 50 znaków bez spacji.
13i. Minimalna długość ogłoszeń to: 300 znaków bez spacji.
14. Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji wpisanych ogłoszeń w szczególności do dodawania spacji w długich ciągach literowych
15. Użytkownik podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania ww. danych, użytkownik jest administratorem danych w tym zakresie.
16. Serwis naturopatatotu.pl ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych, w celu udostępnienia ich innym użytkownikom serwisu. Podane dane dostępne są tylko na stronach serwisu do momentu skasowania oferty, w którego treści były zawarte.
17. Serwis naturopatatotu.pl nie bierze odpowiedzialności za awarie techniczne, błędy, utratę danych, ani za niedostępność Serwisu spowodowane wadliwym działaniem hostingu lub działaniem siły wyższej.
18. Serwis naturopatatotu.pl nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a) to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez podmioty trzecie. Użytkownik powinien mieć świadomość, że treść każdego opublikowanej oferty (w tym podane numery telefonów, lub w sposób jawny adresy e-mail) zostanie zindeksowana przez wyszukiwarki internetowe, które mogą przez pewien czas przechowywać i udostępniać w wynikach wyszukiwań kopię oferty, nawet po usunięciu ogłoszenia z serwisu.
b) umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych.

III. REKLAMACJE
1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Serwisowi naturopatatotu.pl na adres e-mail: admin@naturopatatotu.pl
2. Reklamacja powinna zawierać:
- dane Klienta umożliwiające kontakt z nim, oraz identyfikację jako Klienta,
- dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (numer ogłoszenia lub link do ogłoszenia)
- zarzuty Klienta,
- okoliczności uzasadniające reklamację,
3. Serwis naturopatatotu.pl obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację, oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
4. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Serwisu naturopatatotu.pl przez podmioty, za które Serwis naturopatatotu.pl nie ponosi odpowiedzialności, Serwis naturopatatotu.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zabrania się powielania i kopiowania treści z Serwisu.
2. Serwis naturopatatotu.pl zastrzega sobie możliwość rozsyłania komunikatów technicznych związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały wykorzystane do publikacji ogłoszeń. Serwis nie wysyła do swoich użytkowników komercyjnych mailingów z reklamami produktów lub usług.
3. Wszystkie dane i informacje znajdujące się na stronach serwisu nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane.
4. Serwis naturopatatotu.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od momentu opublikowania go na stronie serwisu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20-10-2020r.

 

Powrót do strony głównej

Tarocistka Londyn