Wiedza

Protonauka

Protonauka to obszar badań, w którym nie rozwinęła się jeszcze ścisła praktyka naukowa typowa dla dziedzin o dłuższej tradycji. Protonauka jest wysoce spekulatywna. Analogicznie jak paranauka, ma zazwyczaj tendencję do stabilizacji i wzrostu rygoru badań, przemieniając się w typową naukę. Przykładem protonauki były alchemia i astrologia, które ewoluowały w chemię …