Wiedza

Medycyna holistyczna

Medycyna holistyczna to medycyna zgodna z holistycznym poglądem, że człowiek-pacjent jest „układem całościowym”; należy leczyć cały organizm – człowieka-osobę, nie ograniczając się do określonej choroby lub chorego narządu. Niezbędna jest troska o stan jego ciała, umysłu, ducha, które wzajemnie wpływają na siebie. Redaktorzy monografii „Holistyczny wymiar współczesnej medycyny” wskazują, że …