Witarianizm

Dieta

Witarianizm to dieta wykluczająca spożywanie pokarmów poddanych obróbce termicznej. Najczęściej, choć nie zawsze, jest łączony z wegetarianizmem lub weganizmem.

Zasadą odnoszącą się do wszystkich rodzajów witarianizmu jest dopuszczanie podgrzewania jedzenia do 40 °C, oraz wykluczenie produktów wysoko przetworzonych.

Zalety witarianizmu i argumenty przeciw gotowaniu
Przekonanie o tym, że gotowanie niszczy enzymy i składniki mineralne zawarte w warzywach i owocach. Naukowcy potwierdzają to, jednak zaznaczają, że gotowanie czasem uwalnia
więcej składników mineralnych z wnętrza pokarmu.

Wysoka temperatura powoduje ścinanie się białka i „śmierć” żywności. Doug Graham tłumaczy to mieszaniem aminokwasów z wiązaniami odpornymi na enzymy, które uniemożliwiają ich całkowity rozpad i czynią aminokwasy substancjami bezużytecznymi, a nawet toksycznymi.
Człowiek w przeszłości nie znał ognia, a więc w naturze jadł pokarmy surowe.
W procesie gotowania i solenia potraw wytwarzają się nitrozoaminy, które mają właściwości rakotwórcze.
Podczas gotowania wytwarzają się wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które są rakotwórcze oraz powodują przemysłowe zatrucie środowiska.
Gotowanie posiłków wzmaga również globalne ocieplenie.

Dieta
Dieta

Dieta, to sposób odżywiania. Termin dieta, stosowany w nauce o żywieniu człowieka ma różne znaczenia. Ogólnie wyróżnia się 4 rodzaje diet: dieta zwyczajowa (naturalna) – powszechny w danej społeczności sposób odżywiania się. W medycynie dietę tego rodzaju nazywa się dietą podstawową. dieta alternatywna – przyjęty w sposób świadomy sposób odżywiania …

Dieta
Dietetyka

Dietetyka, to nauka medyczna o żywieniu człowieka zajmująca się: zasadami żywienia człowieka zdrowego zasadami żywienia człowieka chorego oceny stanu odżywienia oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia zapobiegania chorobom zależnym od żywienia kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania biochemicznymi podstawami żywienia prowadzenia edukacji żywieniowej psychologią żywienia technologiami gastronomicznymi. Dietetyka …

Dieta
Diety alternatywne

Pewną popularnością cieszą się alternatywne diety niskowęglowodanowe, zalecające większe spożycie tłuszczów i białek. W Polsce jest to tzw. dieta Kwaśniewskiego (zwana żywieniem optymalnym), w innych krajach popularna jest podobna dieta Atkinsa. Diety te stoją jednak w ostrej sprzeczności z powszechnie akceptowanymi przez większość ośrodków naukowych zajmujących się kwestiami zdrowego odżywiania, …